Περιήγηση στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών

Παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών

Στη σημερινή εποχή η διαχείριση της πληροφορίας είναι κρίσιμη

Το Ε.Π.Π.Ε.Ν. προσπαθεί να χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία διαχειρίσης με στόχο τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του.