Διαδικασία [Αποστολής αποτελεσμάτων και Ρύθμισης Δόσης μέσω email]

Η Διεύθυνση Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης των επιπέδων της φαινυλαλανίνης, γαλακτόζης αλλά και θυρεοειδικών ορμονών για ασθενείς που παρακολουθούνται στη Διεύθυνσή μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Μέσω αυτής της υπηρεσίας θα διευκολύνεται η επικοινωνία των ασθενών με τη Διεύθυνση και θα λαμβάνουν τα αποτελέσματά τους αυτόματα χωρίς περιττά τηλεφωνήματα και άγχος. Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην υπηρεσία παρακαλώ ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες.

Συγγενής Υποθυρεοειδισμός

 • Εκτυπώστε και συμπληρώστε την κατάλληλη Φόρμα Συναίνεσης που μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Στείλτε στην παρακάτω διεύθυνση τις πρώτες 2 σελίδες της Φόρμας συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες (εαν δεν γνωρίζετε τον κωδικό σας μην συμπληρώσετε το αντίστοιχο πεδίο) ή δώστε τη σε εμάς όταν μας επισκεφτείτε:
  Διεύθυνση Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία », Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 11527, Αθήνα
  •  Θα χρειαστεί να μας επιβεβαιώσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θέλετε να σας αποστέλλονται τα αποτελέσματα στέλνοντας μας ένα email στην ηλεκτρονικη διεύθυνση  eppen-tsh@ich.gr με τα παρακάτω συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία :

  Έλαβα γνώση της δυνατότητας να λαμβάνω τις οδηγίες της ρύθμισης της δόσης θυροξίνης μου/του παιδιού μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και συμφωνώ να μου αποστέλλονται στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση.

  Τα στοιχείου του παιδιού μου είναι:

  Ονοματεπώνυμο:

  Ημερομηνία Γέννησης:

  Κωδικός εξεταζόμενου:

  Τηλ επικοινωνίας:

  Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα:

 • Όσα παιδιά παρακολουθούνται από το ΙΥΠ αλλά πραγματοποιούν τις αιματολογικές εξετάσεις (TSH, FT4) σε εξωτερικό εργαστήριο θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες:
  1. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποστέλλονται έως την Πέμπτη στο Ι.Υ.Π.
  2. Η αποστολή των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με FAX (2107700111) ή με e-mail (eppen-tsh@ich.gr)
  3. Πάνω στα αποτελέσματα θα πρέπει να αναγράφεται το βάρος του παιδιού καθώς η δοσολογία Τ4 που λαμβάνει.
  4. Μετά την αποστολή των αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνεται τηλεφωνικη επιβεβαίωση ότι παραλάβαμε τα αποτελέσματα (2132037353).

 

Φαινυλκετονουρία/Γαλακτοζαιμία

 • Παρακαλώ εγγραφείτε στην ομάδα στο Facebook PKU ICH όπου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τους ασθενείς με Φαινυλκετονουρία αλλά και Γαλακτοζαιμία, αλλά και να ρωτήσετε τους ειδικούς μας σχετικά με πράγματα που σας απασχολούν.
 • Εκτυπώστε και συμπληρώστε την κατάλληλη Φόρμα Συναίνεσης που μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Στείλτε στην παρακάτω διεύθυνση τις πρώτες 2 σελίδες της Φόρμας συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες (εαν δεν γνωρίζετε τον κωδικό σας μην συμπληρώσετε το αντίστοιχο πεδίο) ή δώστε τη σε εμάς όταν μας επισκεφτείτε.

Διεύθυνση Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία »

Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1

11527, Αθήνα

 •  Θα χρειαστεί να μας επιβεβαιώσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θέλετε να σας αποστέλλονται τα αποτελέσματα στέλνοντας μας ένα email στην ηλεκτρονικη διεύθυνση  eppenpku@ich.gr με τα παρακάτω συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία :

Έλαβα γνώση της δυνατότητας να λαμβάνω τα επίπεδα φαινυλαλανίνης μου/του παιδιού μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και συμφωνώ να μου αποστέλλονται στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Τα στοιχείου του παιδιού μου είναι:

Ονοματεπώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

Κωδικός εξεταζόμενου:

Τηλ επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα:

 • Η παρακολούθηση των ασθενών με Φαινυλκετονουρία/Υπερφαινυλαλανιναιμία/Γαλακτοζαιμία γίνεται μέσω αιμοληψίας και ενστάλλαξης σταγόνων αίματος σε ειδικες κάρτες Guthrie τις οποίες και θα σας προμηθεύσουμε εμείς. Σταδιακά κάθε ασθενής θα λάβει το μοναδικό κωδικό του με τον οποίο θα διευκολυνθεί στις συναλλαγές του με το Ι.Υ.Π. και θα πρέπει να τον γνωστοποιεί στις συναλλαγές του με εμάς για λόγους ταυτοποίησης και αποφυγής λαθών.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αιμοληψίας και φύλαξης των καρτών πριν την αποστολή δείτε εδώ.
 • Αυτός ο κωδικός (σε μορφή barcode), τον οποίο επίσης θα σας προμηθεύσουμε εμείς, θα πρέπει να υπάρχει στις κάρτες Guthrie που στέλνονται από εσάς στο Ι.Υ.Π. για τη μέτρηση της φαινυλαλανίνης μαζί με την ημερομηνία αιμοληψίας συμπληρωμένη στο αντίστοιχο πεδίο.
 • Σε περίπτωση που χρειαστείτε λευκές κάρτες Guthrie ή barcode αυτοκόλλητα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό του ασθενούς, την ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση αλλά και κωδικό ασθενούς προκειμένου να σας αποσταλλούν κάρτες και αυτοκόλλητα.
 • Για την αποστολή των καρτών Guthrie παρακαλώ χρησιμοποιείστε την παραπάνω διεύθυνση ώστε να μην υπάρξει κάποια καθυστέρηση στην παραλαβή των καρτών απο εμάς. Συνιστάται η χρήση ταχυμεταφορών προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την παραλαβή της κάρτας από την αιμοληψία που δυνητικά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το αποτέλεσμα.