Λίγα λόγια για το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) ιδρύθηκε το 1965 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που στεγάζεται στο χώρο του Νοσοκομείου Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’ [3]. Με περίπου 50 άτομα μόνιμο προσωπικό που απαρτίζεται από  επιστήμονες 14 διαφορετικών ειδικοτήτων, είναι το πρώτο κέντρο που αντιμετώπισε διεπιστημονικά την υγεία και ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του ΙΥΠ  περιλαμβάνουν:

Α) Εξειδικευμένο κλινικό-εργαστηριακό έργο με έμφαση στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, αντιμετώπιση και γενετική συμβουλευτική νοσημάτων με σοβαρές συνέπειες.

Β) Εξειδικευμένο έργο κοινωνικής και αναπτυξιακής παιδιατρικής, ψυχικής υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας, προαγωγής της υγείας και της ποιότητας ζωής του παιδιού και της οικογένειας.

Έτος ίδρυσης: 1965

Ιδρυτής:   Σπύρος Δοξιάδης

Νομικό καθεστώς:

– Το ΙΥΠ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

– υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και εποπτεύεται από αυτό

– η λειτουργία του διέπεται από το Π.Δ. 867 / 1979

·Πόροι:

– η λειτουργία και το βασικό έργο του ΙΥΠ χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας

– για συγκεκριμένα προγράμματα το ΙΥΠ εξασφαλίζει πρόσθετους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς καθώς και από συνεργαζόμενους φορείς ή δωρεές

 Διοικούσα Επιτροπή:

– ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας

– αποτελείται από 5 μέλη: τρεις επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, με 5ετή θητεία, και δύο επιστήμονες-διευθυντές

 Διευθύνσεων ή Τομέων του ΙΥΠ, με 2ετή θητεία

– έχει την ευθύνη της διοίκησης για λειτουργικά και επιστημονικά ζητήματα

 Επιστημονικό Συμβούλιο:

– αποτελείται από τους διευθυντές Διευθύνσεων και Τομέων του ΙΥΠ

– έχει την ευθύνη για την κρίση κάθε επιστημονικού προγράμματος του ΙΥΠ

– γνωμοδοτεί προς τη Διοικούσα Επιτροπή για θέματα που άπτονται του επιστημονικού έργου του ΙΥΠ

 Επιτροπή Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας:

– εκτιμά την ηθική και δεοντολογική πλευρά όλων των πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών και έρευνας που εφαρμόζονται στο ΙΥΠ